Samverkande specialistbolag skapar värde genom kvalitet, innovation och förmåga att leverera resultat

verksamhet

More Info

Här finns vi

More Info

Internationellt

More Info
 
 

  • Specialiserade tjänster inom rekrytering, omställning och assessment
  • Tjugo års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
  • Över 100 medarbetare och leveranskapacitet på 24 orter i Sverige
  • Internationella samarbeten för tjänsteutveckling och leverans